«Սնանկության մասինընկերության պարտքի էր ընդլայնվել ։ Նվազագույն գումարը, որը կարող է հայտավորվել է նաեւ ավելանում է այն դեպքում, մասնավոր ընկերություններից մինչև ռուբլի և ռուբլի դեպքում հրապարակային ընկերությունների