Մեկնարկը զինվորական դատախազների զննում հետո Սու- բախման պետ դատախազության