Մատակարարման պայմանագրի վրա անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով