Ճանապարհային փաստաբան ԱՎՏՈՎԹԱՐ է գնել Պետերբուրգում

օգնություն վնասի բռնագանձման

դրեց մեջև վարման հետ վարվող բանակցային գործընթացների պատասխանատուն է. եւ ապահովագրական ընկերությունների հետ. այդ թվում առանց հաճախորդի շահերի ներկայացում վարորդների կարգով վարչական դատավարության (պաշտպանություն իրավունքից զրկելու. տուգանքների).