Հարկային մարմիններին: վճարման պայմանները, կիրառման և տեխնիկականՌուսաստանում շատ ձեւակերպում են հարկային նվազեցման. Վճարման ժամկետները գումար է փոփոխական. Այդուհանդերձ, օրենքի համաձայն, քաղաքացիները պետք է ստանալ նվազեցման որոշակի ժամանակ. Հակառակ դեպքում հարկային ծառայությունը կլինի վճարել վերջին հավաքներից: Որո ՞ նք են ժամկետները հարկային նվազեցումների համար: Որ կարող բնակչություն դեմքը. Դուք կարող եք կարդալ պատասխանները ստորեւ. Հարկային նվազեցման, դա վերադարձ տասներեք գումար մեկ կամ մյուս ծախսերը: Այսօրվա դրությամբ կարող է վերադարձնել գումարը: միեւնույն ժամանակ, հանում թույլատրվում է միայն չափահաս քաղաքացիների ստացող կայուն եկամուտ, հարկվում է տասներեք եկամտահարկի. Եթե այս կանոնը չի պահպանվում, դուք չեք կարող է հավակնել գումարի վերադարձ.

Վճարման ժամկետները դրված գումար կարեւոր դեր է խաղում. Բայց նախ պետք է հասկանալ կարգը հարցման. Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք սպասել վերադառնալու. Սա որպես հարկային նվազեցման ձևակերպվում է. Ժամկետը դրամական միջոցների վճարման բազմազան. Ինչ կարող է լինել իրավիճակ է ։ Հոդված Հարկային օրենսգրքի ՌԴ սահմանում է խիստ ժամանակային շրջանակները: այս առումով. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված է, որ կանխիկ ձեւով հատկացումների, ինչպես նաև ավելի վճարված գումարները հարկային վճարների տույժերը ենթակա են վերադարձման հետո գրավոր հարցման հարկ վճարողի.

Բայց սա դեռ ամենը չէ

Ինչ վերջնաժամկետը վճարման համար հարկային նվազեցման. Հոդված համապատասխան օրենսգրքի Ռուսաստանի Դաշնության նշում է, որ այս գործողությունը տրվում է մեկ ամիս. Ժամանակի հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ դուք բողոքարկում հայտը: Համապատասխանաբար, եթե չկա պահանջ փաստաթղթերի հարկ վճարողի գումար է փոխանցվել մեկ ամսվա ընթացքում: Բայց Հարկային օրենսգրքում չի նշվում, թե որ ամիսն է համարվում, ամբողջական կամ թերի. Բառիս բուն իմաստով, երկրորդ տարբերակն է, դա հասկանալի է ։ Ենթադրենք, որ քաղաքացին ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել հանում է մարտի -ին: Հետո ապրիլի -ին, այն պետք է վերադարձնել գումարները ։ Գործնականում, դժվար է պատկերացնել նման իրավիճակներում. Նշված ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է ստուգել փաստաթղթերը հարկային նվազեցման. Վճարման ժամկետները ֆինանսական փոխհատուցում չի ավելանալու է: Հարկային օրենսգրքում Ռուսաստանի Դաշնության նաեւ ցույց է տալիս, որ բոլոր անհստակությունները և անճշտություններ օրենքներում մեկնաբանվում են հարկ վճարողի օգտին.

Բայց սա դեռ ամենը չէ

Պետք է ուսումնասիրել հարկային օրենսդրությունը Ռուսաստանի Դաշնության ավելի մանրամասն. Որ նրանք խոսում են լրիվ և ոչ լրիվ ամիսների համար գերավճարների վերադարձի եւ պահումների. Ենթադրենք, որ հարկային նվազեցման ձեւակերպվում է, երբ գնելու բնակարան. Վճարման պայմանները: այս դեպքում հավասար է մեկ ամսվա ընթացքում. Քաղաքացին ներկայացնում է դիմում, փաստաթղթերը և հայտարարություն մարտին: Հետո ամբողջ ամիս լրանում է ապրիլին: Եւ մայիսի -ին հարկային մարմինները պարտավոր են թվարկել դրամական միջոցները հաշվին հարկ վճարողի. Կետանցի դեպքում, վճարման ենթակա տուժանքի համապատասխան պետական մարմնում ամեն օր. Վճարման ժամկետները հարկային նվազեցման դիմում ներկայացնելուց հետո փաստաթղթերի հետ եւ հռչակագրով, դա հասկանալի է ։ Դա մեկ ամիս: Եւ ոչինչ ավելին: Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ քաղաքացին պետք է արագ փոխանցել դնելով գումար է նշված վավերապայմանները. Հայերեն օրենսդրությունը այս ոլորտում ունի բազմաթիվ առանձնահատկություններ ։ Օրինակ, արժե ուշադրություն դարձնել, որ հարկային Դաշնային ծառայությունը կսկսի հաշվարկը սահմանված պահից մեկ ամսվա ստանալու գրավոր դիմումներ հարկ վճարողի. Չնայած այդ փաստաթուղթը հասանելի է, կարիք չկա սպասել հատկացված ժամանակը վերադարձ. Հարկային մարմինները կարող են հարցի անվերջ ձգձգման այս պահին. Կարելի է ասել, որ չկա որեւէ դիմում — չկա գումար. Վճարման ժամկետները հարկային նվազեցման ներկայացնելուց հետո հռչակագրի առանց հայտարարությունները չեն հաստատվել: Նրանք պարզապես տեղ չունեն. Իրավիճակն այլ է ։ Վճարման ժամկետները հարկային նվազեցման դիմում ներկայացնելուց հետո, ըստ օրենքի, կազմում է մեկ ամիս: Բայց գործնականում հարկային մարմինները, որպես կանոն, երկարաձգել այդ ժամկետը: Ինչպես ճշգրիտ. Կազմակերպելով փաստաթղթերի ստուգման.

Սա կոչվում է

Պետական մարմինն ընդունում է միայն երեք ամիս է, որ այն անցկացնել. Եւ ոչինչ ավելին: Համապատասխանաբար, այդ ժամկետի ավարտից հետո հարկատուն է պետք է կամ հրաժարվում է վերադարձնել գումարը կամ դրանք թարգմանել նշված վավերապայմանները. Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ ստուգում է անցկացվել առանց գրավոր դիմումի նվազեցման. Այս դեպքում, դուք պետք է իրավունք ունենան գումարի վերադարձ. Ինչ ժամկետում, վճարելու հարկային նվազեցման դիմում ներկայացնելուց հետո այդ աշխատանքը փաստաթղթերի հետ եւ հռչակագիր ։ Կազմակերպության ստուգման, դրամական միջոցները պետք է վերադարձվեն, ոչ ուշ ժամկետի ավարտից ստուգման կամ մինչեւ այն պահը, երբ տվյալ գործողությունը պետք է ավարտվի. Հետևում է, որ վճարման ժամկետը, հարկային նվազեցման ավելանում է երկու ամիս: Երբ ստուգման, գումարը վերադարձվում է երեք ամսվա ընթացքում: Այնուամենայնիվ, բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նշված է վերեւում, ոչ սպառիչ է ։ Իրոք, լինում են նաև այլ իրավիճակում. Որոշ հարկային մարմինները կարծում են, որ նրանք կարող են գումար փոխանցել տեսքով վերադարձման կամ պահպանման ընթացքում ավելի քան երեք ամիս ժամկետով: Որքան. Անհրաժեշտ է ստանալ գույքային հարկային նվազեցման. Վճարման ժամկետները գումար կարող է լինել մեկ ամիս առաջ չորս տարի ժամկետով: Որտեղից երկրորդ թիվը առաջանա: Բանն այն է, որ որոշ գտնում է, որ տեսչության գրանցման նրանք պետք է համոզված ենք միայն փաստաթղթերի իսկությունը և ընդունել համապատասխան որոշում: Եւ այն բանից հետո, երբ հարկ վճարողը տեղեկացված վերաբերյալ դրական արձագանքը խնդրանքին, ամանորից մեկ ամիս փոխանցման գումար. Հարկ է նշել, որ շատ հարկային մարմինները հրաժարվում են վերցնել փաստաթղթերը նվազեցման հետ. Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի խուսափել անհարկի վեճերի պայմաններին վերադարձ. Ի սկզբանե հարկ վճարողներին խորհուրդ է տրվում ներկայացնել հայտարարագիր և փաստաթղթեր հաստատելու համար, ապա ստանալ պատասխան Դաշնային հարկային ծառայության, եւ միայն հետո է գրել դիմում նվազեցման. Ընդհանուր առմամբ, այս գործընթացը խախտում է օրենսդրությամբ սահմանված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ. Հարկային նվազեցման համար փախուստի բնակարան. Վճարման պայմանները, հենվելով գումար միանշանակ չեն: Որպես կանոն, պետք է սպասել պատասխանին հարկային մարմինների հետ հարցի հատուցում է դրամական միջոցներով: Միջոցները պետք է վարվել մեկ ամսվա ընթացքում: Կամ հետո ստուգում. Միայն դրանից հետո դուք կարող եք ակնկալել տասներեք ծախսերը. Վերը շարադրվածի հիման վրա, հարկ վճարողները կարող են եզրակացնել, որ հարկային նվազեցման վերադարձվելու է չորս ամիս. Երեքն այն փաստաթղթերի ստուգում, մեկ անգամ կատարելը բանկային գործառնություններ. Ի դեպ, ըստ օրենքի, այդ տոկոսը պետք է վերադարձվել հարկ վճարողին ավարտից հետո ընթացիկ ամսվա ներկայացնելիս ՝ համապատասխան գրավոր դիմումի պայմանով բացակայության պահանջներ առաջարկվող փաստաթղթերի վերաբերյալ. Բայց գործնականում քաղաքացիները սովորաբար պարզապես սպասել ։ Նրանք պետք է լրացուցիչ դատական վիճաբանությունների. Եվ այսպես, որ կողմնորոշվել: Վճարման ժամկետը, հարկային նվազեցման կազմում է չորս ամիս. Եւ ոչինչ ավելին: Բայց որոշ դեպքերում գումարը կարող է վճարել ավելի արագ. Դա արվում է ըստ անհրաժեշտության հարկային մարմինների. Այսպիսով, հետազոտության թեման ունի շատ վիճելի հարցեր: Ընդ որում, եթե հարկ վճարողը բողոքում է գործողությունները հարկային, ամենայն հավանականությամբ, դատարանը կկանգնի նրա կողմը ։ Ավելի ճշգրիտ ժամկետների մասին տեղեկատվությունը վերադարձի նվազեցումները խորհուրդ է տրվում ցույց տալ յուրաքանչյուր առանձին-առանձին: Կարող ենք լիովին պատասխանել այն հարցին, հանդես է ոչ միայն աշխատակիցների, այդ պետական մարմինների հետ