Կատարողական թերթը սահմանումը կատարողական թերթ է ազատ բառարանԲոլոր բովանդակությունը այս կայքում, այդ թվում հայերեն բառարան, թեզաուրուս, գրական, աշխարհագրական եւ այլ տեղեկատուներ տվյալները միայն տեղեկատվական նպատակներով