Լավագույն փաստաբանները, Աշխատանքային իրավունք»- ի լավագույն իրավաբաններըԱշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են Աշխատանքային օրենսգրքով, Ռուսաստանի Դաշնության, այլ դաշնային օրենքներով և օրենսդրական ակտերով, կարգավորող մարմինների, ինչպես նաև տարածաշրջանային օրենքներն ու օրենսդրական ակտերը: Ընդհանուր պահանջներ և ընթացակարգեր վարձում անձնակազմի աշխատանքային գործունեության դադարեցումը, պայմանների փոփոխություն աշխատանքային պայմանագրի իրականացումը, աշխատանքային քաղաքականության, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման սահմանող աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմը, աշխատանքի վարձատրության, երաշխիքների և փոխհատուցումների համար աշխատակիցների, աշխատակիցների ուսուցումը, աշխատանքի պաշտպանություն հարցեր եւ պատասխանատվությունը աշխատողի և գործատուի սահմանված դաշնային օրենքներով: Տարածաշրջանային օրենսդրությունը կարող է սահմանել հատուկ կանոններ եւ պահանջներ որոշ շրջաններում (օրինակ, երաշխիքներ եւ փոխհատուցումներ համար աշխատողների շրջաններում հատուկ կլիմայական պայմանների) եւ փաստաբանները պետք է հաշվի առնենք տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, բոլոր ժամանակներում, երբ հարց է առաջանում համապատասխան տարածաշրջանում: Հիմնական կարգավորիչ ոլորտի աշխատանքային և հարակից մարզերի, ՌԴ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության Նախարարության, աշխատանքի պետական տեսչության, ռուսերեն պաշտպանության վարչության տվյալների (Հակ), եւ Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը, որը ներկայումս վերանայվում է, որ մի մասն է ներքին գործերի Նախարարության.

Իրավաբանական խորհրդատվություն հաճախ պահանջվում է այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են մշակում աշխատանքային փաստաթղթերի և քաղաքականության գործընթացում աշխատանքի ընդունման, փոփոխման աշխատանքային պայմանների, գործուղվելը, փոխանցման կամ ծառայող, հաստիքների կրճատման եւ վերակազմակերպման աշխատանքը պաշտպանելով գործատուի շահերը ստուգումների ընթացքում պետական կարգավորող մարմնի կողմից (էլեկտրոնային.գ, աուդիտ աշխատանքի տեսչություններ), կամ խնդիրների լուծման հետ արհմիությունների. Լուծումներ: Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են հետ Աշխատանքային օրենսգրքով, Ռուսաստանի Դաշնության, այլ դաշնային օրենքներով եւ օրենսդրական ակտերով ՌԴ սուբյեկտների, կարգավորող մարմինների, ինչպես նաև տարածաշրջանային օրենքների եւ օրենսդրական ակտերի. Ընդհանուր պահանջներ և ընթացակարգեր վարձում անձնակազմի աշխատանքային գործունեության դադարեցումը, պայմանների փոփոխություն աշխատանքային պայմանագրի իրականացումը, աշխատանքային քաղաքականության, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման սահմանող աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմը, աշխատանքի վարձատրության, երաշխիքների և փոխհատուցումների համար աշխատակիցների, աշխատակիցների ուսուցումը, աշխատանքի պաշտպանություն հարցեր եւ պատասխանատվությունը աշխատողի և գործատուի սահմանված դաշնային օրենքներով: Տարածաշրջանային օրենսդրությունը կարող է սահմանել հատուկ կանոններ եւ պահանջներ որոշ շրջաններում (օրինակ, երաշխիքներ եւ փոխհատուցումներ համար աշխատողների շրջաններում հատուկ կլիմայական պայմանների) եւ փաստաբանները պետք է հաշվի առնենք տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, բոլոր ժամանակներում, երբ հարց է առաջանում համապատասխան տարածաշրջանում: Հիմնական կարգավորիչ ոլորտի աշխատանքային և հարակից մարզերի ռդ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության Նախարարության, պետական Տեսչության աշխատանքի, ռուսական մարմնի տվյալների պաշտպանության (Հակ), Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը, որը ներկայումս վերանայվում է, որ մի մասն է ներքին գործերի Նախարարության.

Հավատարմատարների աշխատանքի օգնելու ձեռնարկություններին, թոփ-մենեջերների եւ նրանց թիմերը, ինչպես նաեւ այլ անձանց, սակայն իրավաբանական ընկերությունները, որպես կանոն, կենտրոնանում ընկերության, թե ինչպես են իրենց հաճախորդներին

Իրավաբանական խորհրդատվություն հաճախ պահանջվում է այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են մշակում աշխատանքային փաստաթղթերի և քաղաքականության գործընթացում աշխատանքի ընդունման, փոփոխման աշխատանքային պայմանների, գործուղվելը, փոխանցման կամ ծառայող, հաստիքների կրճատման եւ վերակազմակերպման աշխատանքը պաշտպանելով գործատուի շահերը ստուգումների ընթացքում պետական կարգավորող մարմնի կողմից (էլեկտրոնային.գ, աուդիտ աշխատանքի տեսչություններ), կամ խնդիրների լուծման հետ արհմիությունների.

Կարգավորումը նուրբ և վիճելի աշխատողին հետ կապված հարցերը, որպես կանոն, պահանջում է ծախսերի աշխատանքի փաստաբանի բոլոր փուլերում, այդ թվում դատաքննության ընթացքում և բնակավայր, բացի դրանից, կադրերի կառավարման

Գլոբալ եւ միջազգային ընկերություններից, որոնք աշխատում են Ռուսաստանի միջոցով մշտական ներկայության տեսանկյունից (դրանց մասնաճյուղերի և բաժանմունքների) անհրաժեշտ է տեղայնացնել իր քաղաքականությունը պահպանելու նպատակով աշխատանքային օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի. Փաստաբանները աշխատանքային օգնել ոչ ռուսական ընկերություններին հարմարվելու և իրականացնելու այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի նրանց օրինական եւ որոնք ունեն օրինական ուժի մեջ: Հավատարմատարների աշխատանքի պետք է ունենան որոշակի շարք հմտությունների ՝ օգնություն ցուցաբերելու դեպքերում զգայուն կամ վիճելի հարցերի աշխատակիցների, նախկին աշխատակիցների և արհմիությունների, այդ թվում համաձայնեցումը իրավասությունների և փորձաքննության ռուսական քաղաքացիական գործընթացին: Հավատարմատարների աշխատանքի աջակցել պահպանման հետ կապված արհմիությունների. Սա սովորաբար ներառում է համաձայնեցումը դրույթների քաղաքականության գործատուի եւ տեղական նորմատիվ ակտերով արհմիությունների հետ, փոխգործակցությունը ընթացքում ընթացակարգերի պայմանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու աշխատանքային պայմանների աշխատակիցների, ինչպես նաև շահերի ներկայացում գործատուի դեպքում հակամարտությունների աշխատողների անդամ հանդիսացող արհեստակցական միությունների.

Աճի պատճառով նշանակությունը հարցերի պահպանման, խարդախության հետաքննության աշխատակիցների և կադրային ընկերությունների աուդիտի հաճախ վարում են փաստաբանները աշխատանքի

Փաստաբանները կապահովեն համապատասխանությունը ընթացակարգով քննության ռուսական աշխատանքային, ԱՁ, քրեական, տվյալների պաշտպանության Մասին»եւ այլ օրենքներ, բոլոր փուլերում. Ծագող հարցերի շրջանակներում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի հետ այլ ճյուղերի ռուսական օրենսդրության, օրինակ, հարկային, ներգաղթ, մտավոր սեփականություն, տվյալների գաղտնիությունը և պաշտպանությունը անհատական տվյալներ. Աշխատանքի փաստաբանները ունեն բավականին մեծ փորձ այդ բնագավառներում ռուսական օրենսդրության ապահովելու նպատակով համալիր և բազմակողմանի խորհրդատվություն: Մասնավորապես, փաստաբանները օգնում են ստանալու աշխատանքի թույլտվություն և վիզայի համար աշխատողների հանդիսացող օտարերկրյա քաղաքացիների, ապահովել պահպանումը ռուսական օրենսդրության մասին է տվյալների պաշտպանության բոլոր առումներով մշակման և փոխանցման աշխատողների տեղեկությունները, այդ թվում ՝ ավտոմատացված մշակման օգտագործելով ծրագրային ապահովման, մեկ աշխատանքային օր, Օրակլ, ՀՕՄ եւ այլն պաշտպանություն ծառայողական եւ գաղտնի տեղեկություն գործատուի խորհրդատվություն հարկային հետևանքների վճարման աշխատակիցների և սխեմաների ներդրում շարժառիթներով եւ պատճառաբանական ծրագրերի իրականացմանը