Իրավաբանների ընկերակցությանՀամառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության իրավաբանների Ասոցիացիա»է հիմնված անդամակցության, կամավոր, ինքնակարգավորվող, ոչ կառավարական ասոցիացիա ստեղծված նախաձեռնությամբ քաղաքացիների, որոնց միավորում են ընդհանուր շահերը ընդհանուր նպատակին հասնելու համար եւ հանդիսանում է ամենամեծ հասարակական միավորումն է, միավորող իրավաբան-մասնագետների, գիտնականների, պետական և հասարակական գործիչներ: Գործունեություն իրավաբանների Ընկերակցության ՝ որպես համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպությունը, հիմնվում են իրավահավասարության նրա անդամների, օրինականության, հրապարակայնության եւ ուղղված է համախմբում իրավաբանական հանրության մասնակցությունը ժողովրդավարական հասարակության ձեւավորման եւ զարգացման իրավապահ հաստատությունների հետ