Ամուսնալուծության փաստաբանները

Ռուսաստանը մեկն է այն սակավաթիվ երկրներիցորոնք չեն պահանջում ժամանակահատվածում բաժանման. որպեսզի ապացուցի ամուսնալուծության.